מיכל ואקרט מיתוג

משולש המשך לאתר
עבודות נוספות עבור הלקוח

מיכל ואקרט אתר

מיתוגים נוספים שהקמנו

שקית גרעיני חמנייה

מיתוג מחדש – רייכבך Reichbach – 2020

מיתוג פנורמה