סוד מגילת אסתר
וגרמניה של אֱדוֹם

”זכור את אשר עשה לך עמלק

סיפור אודות הקשר הנפלא
שבין קטע בגמרא,
מגילת אסתר,
וגרמניה של ימינו.

ניצולים יהודים במחנה לנדסברג ניצבים ליד שלט דמוי מצבה שנעשה כלגלוג על היטלר. ע“ג השלט פה נקבר צורר היהודים המן בן המדתא אדולף היטלר

פורים ה’תשפ”ג

נכתב בידי עידן ואגס

לעילוי נשמת מזל ואגס בת אברהם ונדרה ז”ל